W ostatnich tygodniach dostaliśmy kilka zapytań odnośnie rodzai wiz w Ekwadorze. Postanowiliśmy więc odpowiedzieć na to pytania za pośrednictwem naszej strony i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zacznijmy od przypomnienia, iż polscy obywatele nie potrzebują wiz wjazdowych do Ekwadoru jeśli przyjeżdżają tu z zamiarem czysto turystycznym. Po pojawieniu się na lotnisku do paszportu zostanie wbita pieczątka z wiza T-3, która umożliwi pobyt w Ekwadorze do 90 dni w roku. Przypominamy, iż rok ten zaczyna się od momentu pierwszego przekroczenia granicy, jeśli nastąpiło on np.: 20 maja 2014r - to rok trwa aż do 19 maja 2015 roku. W tym czasie dozwolone jest wielokrotne przekraczanie granicy z zachowaniem 90 dni w ciągu wszystkich pobytów.    

                    

Jeśli chcielibyście pozostać w Ekwadorze dłużnej niż wspomniane wcześniej 90 dni należny złożyć podanie o wizę nieimigracyjną, która zezwoli na legalny pobyt aż do 180 dni w ciągu roku.
A oto rodzaje nieimigracyjnych wiz dostepnych Ekwadorze, dla przypomnienia dodamy tylko, iż dokumenty wydane w kraju pochodzenia aplikanta muszą zostać przetłumaczone na język hiszpański i muszą być poświadczone pieczęcią apostille.

Wiza studencka - kategoria wizowa 12-V przysługująca uczniom i studentom oraz towarzyszącym im rodzinom.  Wiza ta ważna jest na okres jednego roku szkolnego i może zostać przedłużona po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (jak chociażby świadectwo ukończenia klasy)
Aplikant musi posiadać:
 1. ważny paszport (przynajmniej na kolejne 6 miesięcy) 
 2. świadectwo zdrowia i negatywny wynik testu na HIV  
 3. zaświadczenie o niekaralności
 4. dwa paszportowe zdjęcia
 5. zaświadczenie o przyjęciu do ekwadorskiej szkoły
 6. zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność finansową umożliwiającą pobyt w EC
 7. list od opiekunów potwierdzający gotowość finansową do utrzymania aplikanta podczas całego pobytu
Wiza pracownicza - kategoria wizowa 12-VI przysługuje wszelkiego rodzaju specjalistom i ich rodzinom. Ważność wizy uzależniona jest od długości kontraktu, ale nie dłużnej niż 2 lata.
Aplikant musi posiadać:
 1. ważny paszport (przynajmniej na kolejne 6 miesięcy)
 2. świadectwo zdrowia i negatywny wynik testu na HIV
 3. zaświadczenie o niekaralności       
 4. dwa paszportowe zdjęcia 
 5. zezwolenie na prace wydane przez Ministerstwo Pracy
 6. kopie umowy o prace zalegalizowana w Ministerstwie Pracy
 7. certyfikat uiszczenia opłaty w IESS (ekwadorski zakład ubezpieczeń) poświadczony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 8. oświadczenie pracodawcy, iż ponosić on będzie wszelkie koszty w przypadku rezygnacji cudzoziemca z pracy

Wiza wyznaniowa lub zezwalająca na wolontariat - kategoria wizowa 12-VII. Wizy tego typu przyznawane są na okres od 6 miesięcy do 2 lat i mogą zostać odnowione.
Aplikant musi posiadać:
 1. ważny paszport (przynajmniej na kolejne 6 miesięcy)
 2. świadectwo zdrowia i negatywny wynik testu na HIV  
 3. zaświadczenie o niekaralności          
 4. dwa paszportowe zdjęcia
 5. zaświadczenie aplikanta o chęci bez zarobkowej pracy w Ekwadorze (w przypadku wolontariatu)
 6. zaświadczenie z instytucji o przejęciu aplikanta do wolontariatu
 7. kopia zezwolenia działalności tejże instytucji w Ekwadorze
 8. plan pracy jaką wolontariusz wykona podczas swego pobytu

Przedstawione powyżej rodzaje wiz nie zawierają kompletnych wymagań, jedynie te najbardziej charakterystyczne. Aby zapoznać się z dokładnymi wytycznymi zapraszamy do odwiedzania strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych