O ile zarówno jako turysta oraz posiadacz wizy nieimigracyjnej możesz pozwolić sobie na pobyt w Ekwadorze- to tylko jako legalny rezydent masz prawo do  bezcłowego importu stanu swego posiadania. Jednak posiadanie rezydentury wiąże się z pewnymi restrykcjami - przynajmniej na początku - przez pierwsze dwa lata od otrzymania praw rezydenta twój łączny pobyt poza granicami Ekwadoru nie możne być dłuższy niż 90 dni. Po dwóch latach jednorazowy wyjazd nie możne przekroczyć  18 miesięcy.
Poniżej przedstawiamy najbardziej typowe wizy imigracyjne:

Wiza 9 - I Pensionado Visa - to wiza przeznaczana dla osób posiadających stały dochód (np w postaci emerytury) z kraju pochodzenia. Zaznaczyć należy, iż dochód ten nie możne pochodzić np z zysku z oprocentowania lokat oszczędnościowych, gdyż zysk ten jest zmienny. Na dzień dzisiejszy wymagany miesięczny dochód na aplikanta to $ 800  i $100 na każdego następnego członka rodziny.
Ten rodzaj wizy otrzymać można również po wpłaceniu depozytu w wysokości $48 000 co jest ekwiwalentem pięcioletnich stałych miesięcznych dochodów.

Wiza 9 - II Inversionista - aby otrzymać ten typ wizy mam do wyboru kilka opcji:
  1. chyba najprostszą z nich jest zakup nieruchomości o wartości podatkowej powyżej $25 000. Dla przypomnienia dodam iż wartość podatkowa nijak się ma do wartości rynkowej i zazwyczaj ta druga jest znacznie wyzsza od pierwszej. Wielkość wartości podatkowej znaleźć można na dokumencie własności (escritura) lub w urzędzie miasta. Wspomniane wyżej $25 000 należy podwyższyć o $500 na każdego następnego członka rodziny.
  2. Jak w przypadku Pensiodado Visa możemy dokonać minimum rocznego depozytu wysokości $25 000 na głównego aplikanta i $500 na każdego następnego członka rodziny.

Wiza 9 - III Inversionista Industrial - wiza ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców i producentów rolnych, którzy zamierzają eksportować żywność lub inne dobra naturalne. Wymagany jest kapitał inwestycyjny w wysokości $30 000.

Przedstawiliśmy tu tylko najbardziej popularne rodzaje wiz zezwalających na stały pobyt w Ekwadorze. Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania poszczególnych wiz jaki i pozostałe ich rodzaje odnaleźć można na stronie Ministerstwa.