od początku i bez zawiłości jest ona na 3 miesiące i bez możliwości odnowienia!

 

Jest to wiza T3, jaką dostajesz na lotnisku przy wjeździe do Ekwadoru do swojego amerykańskiego/kanadyjskiego/europejskiego paszportu którego ważność musi przekraczać sześć miesięcy datę wizy.

 

Wtedy też najprawdopodobniej zostaniesz poinformowany  że możesz przebywać na terenie Ekwadoru jako turysta tylko przez 90 dni w roku.  I ten rok dla Ciebie rozpoczął sie z momentem wjazdu na teren Ekwadoru !!!

 

No właśnie, nie jest to prawdziwe do końca! Tak jak i wiele innych "mitów i opowieści dziwnej treści". Trzeba tylko znać trochę przepisy i postępować zgodnie z przyjętymi zasadami, bądź mieć adwokata, który poradzi i przygotuje wszystko na czas.

Niestety to kosztuje i nie mamy nigdy pewności czy ramy czasowe nie zostały przekroczone.

 

Wróćmy jednak do naszego wątku. Prawda jest taka, że naszą 90 dniowa turystyczną wizę możemy zamienić i faktycznie przedłużyć czas naszego pobytu w Ekwadorze od 3 do 6 miesięcy. Występując do któregokolwiek biura Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)  najbliższego naszemu miejscu pobytu. Jest tych biur na terenie Ekwadoru kilka i są umiejscowione w dużych miastach.

Wiza 12-9 Turismo-Comercio (wiza turystyczno - businessowa)  będzie nas kosztowała tylko $230 bez opłat adwokatów lub innych "pomocników".

 

Co więc należy zrobić by otrzymać wizę na sześć miesięcy zamiast trzech ???? 

Z tego co wynika z rozmów z ludźmi którzy to załatwiali to najbardziej pomocnym jest dobrze przygotowany list przewodni wyjaśniający powody  i chęci przedłużenia pobytu oraz pokazanie większej sumy pieniędzy zapewniającej możliwości inwestycyjne w czasie pobytu w Ekwadorze. Oczywiście w liście należy wyraźnie określić o ile chcemy przedłużyć nasz pobyt. O przedłużenie występujemy minimum na 30 dni przed wygaśnięciem naszej regularnej wizy turystycznej.

 

Co się stanie gdy się spóźnimy z wyjazdem i pojawimy się na lotnisku po wygaśnięciu wizy? Znam kilka osób którym z różnych powodów się to przytrafiło.

Niezależnie od długości przedłużenia pobytu poza datę ważności wizy wszyscy zapłacili taka samą karę w wysokości $250 oraz otrzymali zakaz powrotu do Ekwadoru przez 9 miesięcy, chyba że otrzymamy nową wizę wjazdowa w Konsulacie Ekwadoru w kraju pochodzenia.

[MZK1] ku"

Jeśli chcemy możemy na poczekaniu otrzymać wizę 12-9 na 6 miesięcy w Konsulacie przed przyjazdem, ale trzeba wiedzieć ze czas jej ważności zaczyna się liczyć w dniu wystawienia.

 

W ostatnich tygodniach daje się słyszeć coraz więcej komentarzy, ze wraz z przejęciem obsługi imigracyjnej i wydawania wszelkich wiz przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych , rozwiązano radykalnie afery korupcyjne, a  także zaniechano karania obcokrajowców za przedlużnie pobytu poza limit wizowy. Nie ma więcej kary! Pokaż się na lotnisku do odprawy i CIAO!!! Zostało to potwierdzone przez Biuro Urzędu Immigracyjnego w Guayaquil, przez znanego publicystę  Domenicka Buonamici

Nadal jednak pozostaje w mocy zakaz przyjazdu do Ekwadoru przez okres 9 miesięcy bez otrzymania wymaganej wizy w kraju pochodzenia.

 

Mimo wszelakich ułatwień i zniesieniu kar, pozostajemy na stanowisku i zachęcamy wszystkich by przebywali na terenie Ekwadoru LEGALNIE jeśli to tylko możliwe,

bo życie nasze jest wtedy prostsze i bez napięć, ale wybór należy do was samych!

Pozdrowienia z równika.